İlginizi Çekebilir
20190315_102109_0001
  1. Ana Sayfa
  2. Tarihi ve Gezilecek Yerler
  3. Ulu Cami

Ulu Cami

20190522_235433_0000

Kendi adını taşıyan Ulu Cami Caddesinde bulunan camii, Nasreddin Hoca Etnografya Müzesinin karşısında bulunmaktadır.

Geçmişinin, Ebu Sait İbrahim tarafından 1213 yılında inşa edilen minareden daha öncesine dayandığı sanılıyor. Yapıldığı tarihi gösteren kesin bir bilgi mevcut değildir ancak, minaresinin kaidesindeki kitabeye göre minare H.612 (M.1213) yılında yapılmıştır. Cami, avlu ve harim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Her iki kısımla birlikte güney-kuzey doğrultusunda düzensiz dikdörtgen bir mekandan meydana gelmektedir. Minare avlunun kuzeydoğu köşesindedir. Minare tuğla örgü ve kalın gövdesiyle Anadolu Selçuklu örneğinin Akşehir’deki ayak izlerini bize yansıtmaktadır.

MİNARE
Caminin minaresi ön cephenin doğusunda ve caminin 10.50 m. kuzeyinde, bir kenarı 4.80 m² kaideli ve silindirik gövdeli bir yapıdır. Kaidenin batı cephesinde, kenarları palmetli sarmaşıklarla çevrelenmiş devşirme bir mermer aş levha üzerine, sülüs yazı ile işlenmiş 40×70 cm. ebadında dört satırlık kitabesi yer almaktadır.

ÇEŞME
Caminin avlu duvarında mermer çeşme yer almaktadır. Çeşmenin kitabesinde “Cihanbeyli Yaralı Yusuf Ağa” tarafından yaptırıldığı yazmakta ve “Her canlıyı sudan yarattık.” (Enbiya/30) ayeti yer almaktadır. Tamamen blok halinde taştan yapılmış olan çeşmenin içine gömülü gözüken kemerinin üstüne banisini gösteren 2 satırlık bir kitabe yerleştirilmiştir.

ŞADIRVAN
Avlunun sağında yuvarlaklaşmış bir plan üzerine oturan, eşit aralıklarla yerleştirilmiş altı mermer sütun ve bunları bağlayan ikiz kemerlerin taşıdığı basık külahlı bir yapıdır. Bu şadırvan 19. yy sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Çünkü şadırvanın ve bânisinin kitabesi bulunmamaktadır. Şadırvanın demir parmaklıkla çevrilmiş merkez kısmında ise ufak bir fıskiye bulunmaktadır.

MİHRAB
Mihrabın inşa tarihini gösteren herhangi bir kitabe mevcut değildir. 15.yy karakteri taşıyan mihrabın daha sonraki tadilatlarda eklenmiş olabileceği düşünülmektedir. Mihrab, üç sade ve düz kenar bordürlerle dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, sivri kemerli ve mukarnaslıdır. Kavsaranın yukarısında ikinci ve en alt sıradaki yuvalarda yüzeyler biri birini kesen ve ilmeklenen hatlardan meydana gelen nebatî motiflerle süslenmiştir.

Yorum Yap

Yorum Yap